LED

LED je zkratka pro světlo vyzařující diodu - speciální typ polovodiče, který byl původně používán k nahrazení standardních žárovek osazených ve svítilnách. Později byl vyvinut pro spotřební elektroniku v podobě VCR a displeje kalkulaček. V posledním desetiletí bylo dosaženo v technologii LED velkého pokroku a dnešní vysoce výkonné bílé LED se běžně používají v automobilovém průmyslu, letectví, pro notebooky a televize, a dokonce i pro osvětlení domácností. LED technologie tak rychle začíná nahrazovat starší klasické technologie


Výhodou LED diod je
Úspora energie
LED převádí přibližně 20% svého příkonu do světelné energie ve srovnání s běžnými žárovkami, které obecně převádí pouze asi 2% svého příkonu do světla. V důsledku toho, LED technologie nabízí vynikající úspory energie oproti konkurenčním alternativám, což je efektivní z hlediska nákladů a je navíc šetrná k životnímu prostředí.
Princip konvenční žárovky technologie je založen na elektronech procházejících wolframovým vláknem. Vlákno vytváří teplotu až 2500 °C, a světelná energie je pouhý vedlejší produkt tohoto procesu. Vzhledem k této neefektivní konstrukci, žárovky rychle stárnou a spálí se asi po 1000 hodinách provozu. LED, na druhé straně, pracují na zcela jiném principu, a v době, kdy se vyžaduje speciální příslušenství pro dosažení maximálního jasu a doba použití může dosáhnout až 50.000 hodin. Je přijatelnější se smířit s postupným zeslabování jasu než s okamžitým přepálením vlákna.

Životnost
Vzhledem k absenci jemných vláken a tenké skleněné baňky, LED může odolat nárazům a vibracím daleko za hranicemi, které tolerují žárovky, což je ideální pro drsné a náročné aplikace.

Rychlá aktivace
Žárovce obvykle trvá asi 100-300 milisekund k rozsvícení po zapnutí, zatímco LED potřebuje pouze několik nanosekund. Tím nabízí značnou výhodu ve vysoce náročných aplikacích.
 
LED technologie SYSMAX
SYSMAX vyvinul vysoce účinný, velmi spolehlivý patentovaný LED obvod, který hraje klíčovou roli v efektivním přenosu energie z baterie na LED. V důsledku toho, mají všechny SYSMAX produkty vynikající výkon a dlouhé doby použití v porovnání s konkurenčními výrobky. Zatímco většinu LED svítilen na trhu dnes trápí trvale klesající světelný výkon, SYSMAX produkty jsou schopny udržet konstantní vysoký výkon až do vybití baterie.