NiteCore CU6 – LED Ultrafialová a bílá svítilna

NiteCore CU6 – LED Ultrafialová a bílá svítilna

Svítilny v dnešní době nabízejí dříve netušené možnosti nejen v délce svitu, ale také v barevných kombinacích. Odlišné barvy sice nabízí většina svítilen, ovšem pro jejich změnu je nutné manuálně vyměnit filtr těsně před žárovkou či LED diodou. Svítilna NiteCore UC6 přichází s inovativním řešením v tom smyslu, že dané barevné diody jsou zabudované vně svítilny a tudíž k jejich změněně dochází velice jednoduše – stisknutím příslušného tlačítka.

Konstruktéři svítilny brali na zřetel skutečnost, že nejvíce využívaným světelným zářením bude dozajisté bílé světlo, proto byla tato dioda opatřena samostatným spínačem, který se ovšem nachází v těsné blízkosti spínače barevného. Případná změna barvy je tak možná jednou rukou. Výběr barev, kterými svítilna disponuje, rozhodně nebyl náhodný. Svítit je možné červeným světlem, jehož nespornou výhodou je, že je z celé barevné škály pro lidské oko nejhůře rozpoznatelné. Vedle toho lze svítit i světlem zeleným, které naopak lidské oko rozeznává vůbec nejlépe. V neposlední řadě svítilna NiteCore CU6 umožňuje svítit i modrým světlem, které je nepostradatelným pomocníkem například při hledání krve ve tmě.

Vlastnosti, kterými svítilna disponuje, se zcela zřetelně shodují s požadavky policie, armády či myslivců, pro něž byla koneckonců vytvořena.

Základní sepnutí světla, jako takového, se však nachází na konci svítilny samotné. Jednoduchou změnou mezi pěti režimy lze plynule postupovat od nejvyššího možného svitu po nejnižší. Rozdíl je znatelný nejen v intenzitě svitu, ale také ve výdrži baterií, které jsou nutnou součástí pro fungování svítilny. O aktuálním stavu baterie informují světelné diody na povrchu výrobku. Svítilna NiteCore vzhledem ke svému inovativnímu zpracování a poskytování nových možností barevného svícení otevírá jiný segment výrobků, které přívlastku multifunkční dávají naprosto jiný význam.