Reflektor

Reflektory soustřeďují zdroje umělého světla (např. vlákna žárovky nebo LED diod), směrují a formují jinak rozptýlené světlo svým parabolickým tvarem a zaměřují je na objekt, která má být osvětlován. Přestože existuje velké množství variant, nejběžnější typy jsou:

1. kulatý-mělký reflektor -- který vytváří poměrně široký rozptyl světla;
2. parabolický -- vytváří úzký paprsek světla.

Faktor reflektoru je poměr osvětlení, který poskytuje svítilna vybavena reflektorem proti svítilně  bez reflektoru. Matný reflektor má zpravidla faktor reflektoru kolem 2, kvůli jeho většímu rozptylovému efektu, zatímco leštěný nebo kovový reflektor po povrchové úpravě může mít koeficient až 6.